Hormonale waardes

Hormonen zijn signaalstoffen die elk een specifieke uitwerking hebben op weefsels en organen in ons lichaam. We hebben 3 belangrijke hormonale “assen”: de stress-as via de bijnieren, de schildklier-as en de as van de gonaden (geslachtshormonen).
Een verstoring van de hormoonproductie kan leiden tot een brede diversiteit aan klachten. Met voeding kan al heel veel worden hersteld, maar soms kan het zinvol zijn om aanvullende waardes te laten bepalen om zo een nog passender advies te kunnen geven.

Hormoonaansturing

De hersenen spelen een belangrijke rol in hormoonaansturing. Daarnaast zijn tal van co-factoren (hulpstoffen) nodig om een goede hormoonproductie te kunnen realiseren.
Stress, voedingsfouten, anti-conceptiegebruik, verstoorde darmflora, belasting van zware metalen en toxines en leeftijd spelen een belangrijke factor in hoe de hormoonproductie verloopt.

Kenmerken van een verstoorde hormoonproductie zijn o.a.:

  • Vruchtbaarheidsproblemen
  • PCOS
  • Verminderd libido
  • Gevoel van opgefokt zijn en tegelijkertijd uitgeput
  • Moeite met afvallen ondanks dat je voeding goed op orde is en je voldoende beweegt
  • Stemmingswisselingen
  • PMS
  • Onbeheersbare eetbuien
  • Sterke drang naar suiker

Om een voeding- en suppletieadvies te optimaliseren kan het zinvol zijn om bepaalde hormoonwaardes te laten bepalen. Dit blijkt vaak uit de uitgebreide intake en aard en complexiteit van de klacht. Indien ik het zinvol acht waardes te laten bepalen, dan zal ik dit tijdens de intake aangeven.

Hormoonbepalingen (en/of bepalingen van co-factoren) kan worden gedaan via de huisarts. Soms komt het voor dat de arts hier niet aan mee wilt werken. Dan is het ook mogelijk om dit particulier (via mij) te laten bepalen. Deze kosten worden echter niet vergoed door de zorgverzekering.

Mariska de Vries draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches